Cestou šťastného introverta

Kdo jsem

Jsem nadšený průvodce na Cestě šťastného introverta. Miluji psaní a osobní rozvoj.

Zajímá mě hledání souvislostí, život v přítomnosti a naplňování lidského potenciálu.

Prostřednictvím e-booků, článků a příběhů pomáhám, nejen introvertům, v různých oblastech života.

Motivuji je, aby šli za svými sny,

nesrovnávali se s ostatními a byli sami sebou.

Předávám, co předat mám, a dělám radost sobě i ostatním.

 Každý má svou vlastní cestu k úspěchu.

O mně introvertně

Jsem typický introvert.

Miluji psaní více než mluvení, raději naslouchám, než bych vyprávěla o sobě, jsem často sama a ty chvíle si užívám naplno. Na svůj introvertní svět jsem hrdá, miluji ho a s radostí prožívám vše, co přichází.

Vím, kdo jsem a kam směřuji. Snažím se neklást si v životě žádná omezení, plním si své sny a jdu svou vlastní cestou, bez ohledu na to, co si o ní myslí okolí. Dělám, co mě baví a naplňuje, mám krásnou milující rodinu a opravdové přátele, na které se mohu spolehnout.

Být introvertem ale není vždy jednoduché!

A může se zdát, že žít a prosadit se ve světě, který přeje extrovertům, je v dnešní době téměř nemožné. Ceníme si komunikativních, spontánních a pohotových lidí, vtipných a charismatických osobností, sebevědomě vystupujících mužů a žen, kteří milují spolupráci a umí se prosadit.

Introvert se pak může bez vlastního přičinění cítit pod tlakem a ve velkém stresu. Důsledkem může být malé sebevědomí, nulová sebeláska, pocit nenaplnění a nespokojenost se svou jedinečností a způsobem života. Jeho každodenní aktivitou může být srovnávání se s okolím a snaha se změnit, být takový, jakého ho chtějí mít ostatní.

Pochopit a naplno si užívat svou introverzi mi trvalo většinu dosavadního života.

Je to tak. Často jsem se cítila nepochopená, neschopná zařadit se mezi ostatní. Přála jsem si být extrovertem a mít život jednodušší. Zaujmout na první pohled, zazářit, uvolněně reagovat, spontánně bavit společnost zábavnými historkami. Myslela jsem si, že je se mnou něco špatně a neměla se ráda za to, že se nedokážu změnit.

Už jako dítě jsem často toužila být trochu víc v centru dění a necítit se pro svou tišší a klidnější povahu nedostatečně.

Podle toho, jak jsem se cítila, vypadal celý můj život. Žádné sebevědomí, neúcta k vlastnímu tělu i duši, frustrace, nepochopení, pocity méněcennosti, malá radost ze života. Nechala jsem se sebou snadno manipulovat a o mém vlastním životě rozhodovali většinou ostatní. Snažila jsem se lidem zavděčit a naučila se, jak jednat a vystupovat tak, jak se ode mě očekávalo. Energii jsem ztrácela snahou být jiná, místo toho, abych se naučila sama sebe přijímat a milovat.

Nakonec se mi rozpadlo manželství a já zůstala sama s dvouletým dítětem. Můj pracovní a osobní život nestál za nic. Měla jsem pocit, že jsou všichni proti mně, nic nemá smysl a uvěřila tomu, že bez ostrých loktů a velkého ega nemám šanci na šťastný, naplněný a úspěšný život.

Vnitřní síla v nás

Když už se zdálo, že nemůže být hůř, objevila jsem v sobě vnitřní sílu, o které jsem do té doby neměla nejmenší tušení. Sílu, která je v každém z nás a je jen na nás, jak s ní naložíme. Rozhodla jsem se převzít zodpovědnost za svůj život. Být jeho tvůrcem, ne bezmocným pozorovatelem.

Začala jsem se hrabat ze dna, měnila úhly pohledu a svůj přístup k sobě i ke světu. Zkoušela dělat věci jinak, brala chyby jako součást růstu a neztrácela víru.

Jsem vášnivá milovnice osobního rozvoje, absolvovala jsem terapie všeho druhu, přečetla spoustu knih. Ve chvíli, kdy jsem začala studovat rysy osobnosti, přišlo velké uvědomění a já konečně začala chápat samu sebe, svůj svět a své specifické potřeby. Začaly mi docházet důležité souvislosti a má životní cesta nabrala nový, nesmírně zajímavý směr.

Vše dohromady spolu s mými zkušenostmi a bolestnými pády mě přivedlo na cestu, které říkám Cesta šťastného introverta.

Miluji psaní a osobní rozvoj. Fascinuje mě hledání souvislostí, život v přítomnosti a naplňování lidského potenciálu. Zabývám se zkoumáním rysů osobnosti, mluvím a píšu o tom, co sama žiji a řeším každý den svého života. Skrze články, e-booky a příběhy předávám vše, co jsem se na své cestě naučila. 

Pomáhám, nejen introvertům, v různých oblastech života a motivuji je, aby šli za svými sny, nesrovnávali se s ostatními a byli sami sebou. Introverze není handicap a výmluva pro to, proč nežít svůj život naplno a plnit si svá přání.

Snažím se měnit všeobecné mínění i postoje introvertů, které mají sami k sobě. Přála bych si, abychom pochopili, že introverti a extroverti si jsou rovni, potřebují se a doplňují. Mohou se od sebe vzájemně učit. Každý má totiž své přednosti, silné i slabé stránky, každý má svou vlastní cestu k úspěchu.

                                                                                                                                                              S ♥ Míša

 

 A jaký je váš příběh? Napište mi na introvert@michaelafilipova.cz.

Těším se! 

E-book Malý introvert je tu pro vás! Klikněte na obrázek a dozvíte se, co se dozvědět potřebujete.
E-book ZDARMA Vztahy introvertů aneb Síla přátelství, lásky a víry v sebe sama