Cestou šťastného introverta

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR.

Děkuji za vaši návštěvu na mých stránkách, těší mě váš zájem. Jmenuji se Michaela Filipová a provozuji webové stránky www.michaelafilipova.cz. Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chci, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při mých obchodních procesech beru na zřetel. Ráda bych vás informovala v souladu s čl. 13 GDPR, jak zpracovávám vaše osobní údaje a o vašich právech:

Správce osobních údajů

Mgr.Michaela Filipová, Slapská 1500, Beroun 266 01, IČO 05870216 a jsem správcem osobních údajů na webu www.michaelafilipova.cz.

Určuji, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Účely, pro které osobní údaje zpracovávám a jak dlouho je uchovávám.

  1. MARKETINGOVÉ ÚČELY

Pro marketing eviduji minimální údaje (e-mailovou adresu, kterou zadáváte na webu www.michaelafilipova.cz u formuláře se stažením e-booku ZDARMA, a to na základě vašeho souhlasu, který projevíte zaškrtnutím políčka SOUHLAS s e-mailovou komunikací

V přihlašovacím formuláři udělujete zaškrtnutím souhlas se zasíláním mých článků, rad a tipů a informací z oblasti osobního rozvoje (mým tématem je introverze a osobní rozvoj).

Pro marketingové účely eviduji pouze váš e-mail a IP adresu. Dále sleduji údaje o vašem využívání e-mailingu (doručení kampaně, otevření kampaně apod.) a to proto, abych vám neposílala některý e-mail opakovaně.

Údaje uchovávám do doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek na webu www.michaelafilipova.cz, informací a tipů, což jsou podle zákona obchodní sdělení.

Odvolat souhlas je opravdu jednoduché a jde to jedním kliknutím, protože odhlašovací odkaz je v patičce každého zaslaného e-mailu. Také mi můžete napsat přes kontaktní formulář nebo na e-mail introvert@michaelafilipova.cz a já vás odhlásím ze všech budoucích e-mailů. Odhlášení je stejně tak jednoduché jako přihlášení.

Tímto prohlašuji, že vaše údaje nebudu předávat dalším osobám v České republice ani do třetích zemí.

  1. OBCHODNÍ ÚČELY

Pokud se rozhodnete koupit některý můj produkt nebo službu, eviduji kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře.

Jméno, příjmení, adresa, e-mail, účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu). Údaje jsou nezbytné pro provedení obchodu, vaši identifikaci jako kupujícího, vystavení faktury, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací.

Vaše údaje, jakožto zákazníků, budu zpracovávat po dobu vyřízení objednávky, a podle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení.

  1. Cookies-procházení webu

V případě, že využíváte moje produkty a služby nebo brouzdáte po mých webových stránkách, mohu sbírat údaje o návštěvách mých webových stránek www.michaelafilipova.cz a sledovat užívání služeb.

Tyto údaje zahrnují vaši IP adresu, chování na webových stránkách www.michaelafilipova.cz. Jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy jste odešli.

Tyto údaje nejdou přiřadit určitému objektu. Takové informace získávám automatizovaně prostřednictvím cookies, nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož vám chci poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budu zpracovávat a evidovat po dobu jednoho roku. Cookies můžete kdykoli na svém počítači zakázat.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako správce zpracovávám vaše osobní údaje, máte právo se na mne kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracovávám.

Máte-li pochybnosti o tom, že vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, můžete mne požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů. 

Máte právo podat také stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů-ÚOOÚ.

Vaše údaje získávám pouze na svých webových stránkách www.michaelafilipova.cz, přes formuláře s tlačítkem, kam vy osobně vyplníte svůj e-mail (u formuláře se stažením e-booku ZDARMA nebo v objednávkovém formuláři v případě placeného produktu).

Ochrana a zabezpečení vašich údajů

S Vašimi osobními údaji budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.

Pro zpracování osobních údajů užívám automatizované i neautomatizované prostředky.

Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. 

Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje, a míře rizika zneužití.

Přijala jsem a budu udržovat technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, a to v celém řetězci, od vložení vašeho e-mailu až po vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona. 

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Ujišťuji vás, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředám ani do jiných zemí EU.

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

  • nepracuji s citlivými osobními údaji, tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj,
  • zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu.
  • plním veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů,
  • splňuji informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů,
  • umožňuji svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů,
  • zavazuji se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od přijetí informace o změně.

Znění Ochrany osobních údajů, které platí do 24.5.2018.

Děkuji za vaši návštěvu na mých stránkách, těší mě váš zájem. Jmenuji se Michaela Filipová a provozuji webové stránky www.michaelafilipova.cz. Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chci, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při mých obchodních procesech beru na zřetel.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracovávány v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Právo na informace

Na požádání vám Mgr. Michaela Filipová podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání budou opraveny.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na introvert@michaelafilipova.cz, kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte webové stránky www.michaelafilipova.cz, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které webové stránky navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje jsou zaznamenány jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy.

Bezpečnost

Mgr. Michaela Filipová přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Použití a postoupení osobních údajů

Mgr. Michaela Filipová používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení

Vaše údaje jsou používány k tomu, abyste mohli být informováni o daných produktech a službách, případně ke zjištění vašeho názoru na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete to kdykoliv oznámit, aby údaje mohly být zablokovány. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

Mgr. Michaela Filipová používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků, a aby mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky www.michaelafilipova.cz. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili dané webové stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Mgr. Michaela Filipová se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce e-booku  Malý introvert aneb Vědomá výchova introvertního dítěte a Cesta šťastného introverta aneb 5 klíčů ke štěstí a vyrovnanému životu, jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Jsou používána k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Mgr Michaela Filipová, sídlem Slapská 1500, Beroun, 266 01, IČO: 05870216, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.