Cestou šťastného introverta

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR.

Děkuji za vaši návštěvu na mých stránkách, těší mě váš zájem. Jmenuji se Michaela Filipová a provozuji webové stránky www.michaelafilipova.cz. Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chci, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při mých obchodních procesech beru na zřetel. Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Zodpovídám proto za jejich ochranu a zabezpečení. Ráda bych vás informovala v souladu s čl. 13 GDPR, jak zpracovávám vaše osobní údaje a o vašich právech:

Správce osobních údajů

Mgr.Michaela Filipová, Slapská 1500, Beroun 266 01, IČO 05870216 a jsem správcem osobních údajů na webu www.michaelafilipova.cz.

Určuji, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mail introvert@michaelafilipova.cz a vždy nejdéle do 24 hod. obdržíte moji odpověď.

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Účely, pro které osobní údaje zpracovávám a jak dlouho je uchovávám.

 1. MARKETINGOVÉ ÚČELY

Pro marketing eviduji minimální údaje (e-mailovou adresu, kterou zadáváte na webu www.michaelafilipova.cz u formuláře se stažením e-booku ZDARMA, a to na základě vašeho souhlasu, který projevíte zaškrtnutím políčka SOUHLAS s e-mailovou komunikací

V přihlašovacím formuláři udělujete zaškrtnutím souhlas se zasíláním mých článků, rad a tipů a informací z oblasti osobního rozvoje (mým tématem je introverze a osobní rozvoj).

Jste-li mým zákazníkem, konám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob.

Pro marketingové účely eviduji pouze váš e-mail a IP adresu. Dále sleduji údaje o vašem využívání e-mailingu (doručení kampaně, otevření kampaně apod.) a to proto, abych vám neposílala některý e-mail opakovaně.

Údaje uchovávám do doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek na webu www.michaelafilipova.cz, informací a tipů, což jsou podle zákona obchodní sdělení.

Odvolat souhlas je opravdu jednoduché a jde to jedním kliknutím, protože odhlašovací odkaz je v patičce každého zaslaného e-mailu. Také mi můžete napsat přes kontaktní formulář nebo na e-mail introvert@michaelafilipova.cz a já vás odhlásím ze všech budoucích e-mailů. Odhlášení je stejně tak jednoduché jako přihlášení.

 1. OBCHODNÍ ÚČELY

Pokud se rozhodnete koupit některý můj produkt nebo službu, eviduji kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře.

Jméno, příjmení, adresa, e-mail, účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu). Údaje jsou nezbytné pro provedení obchodu, vaši identifikaci jako kupujícího, vystavení faktury, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací. Stručně řečeno, jste-li mými zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji k tomu, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Vaše údaje, jakožto zákazníků, budu zpracovávat po dobu vyřízení objednávky, a podle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení.

 1. Cookies-procházení webu

V případě, že využíváte moje produkty a služby nebo brouzdáte po mých webových stránkách, mohu sbírat údaje o návštěvách mých webových stránek www.michaelafilipova.cz a sledovat užívání služeb.

Tyto údaje zahrnují vaši IP adresu, chování na webových stránkách www.michaelafilipova.cz. Jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy jste odešli.

Tyto údaje nejdou přiřadit určitému objektu. Takové informace získávám automatizovaně prostřednictvím cookies, nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož vám chci poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budu zpracovávat a evidovat po dobu jednoho roku. Cookies můžete kdykoli na svém počítači zakázat.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako správce zpracovávám vaše osobní údaje, máte právo se na mne kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracovávám.

Máte-li pochybnosti o tom, že vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, můžete mne požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů. 

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Máte právo podat také stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů-ÚOOÚ. Budu vám velice vděčná, pokud budete o tomto podezření informovat nejdříve mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Vaše údaje získávám pouze na svých webových stránkách www.michaelafilipova.cz, přes formuláře s tlačítkem, kam vy osobně vyplníte svůj e-mail (u formuláře se stažením e-booku ZDARMA nebo v objednávkovém formuláři v případě placeného produktu).

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Ochrana a zabezpečení vašich údajů

S Vašimi osobními údaji budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.

Pro zpracování osobních údajů užívám automatizované i neautomatizované prostředky.

Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. 

Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje, a míře rizika zneužití.

Přijala jsem a budu udržovat technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, a to v celém řetězci, od vložení vašeho e-mailu až po vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona. 

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI), Facebook, Google.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Ujišťuji vás, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředám ani do jiných zemí EU.

Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

 • nepracuji s citlivými osobními údaji, tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj,
 • zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu.
 • plním veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů,
 • splňuji informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů,
 • umožňuji svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů,
 • zavazuji se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od přijetí informace o změně.

Znění Ochrany osobních údajů, které platí do 24.5.2018.

Děkuji za vaši návštěvu na mých stránkách, těší mě váš zájem. Jmenuji se Michaela Filipová a provozuji webové stránky www.michaelafilipova.cz. Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chci, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při mých obchodních procesech beru na zřetel.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracovávány v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Právo na informace

Na požádání vám Mgr. Michaela Filipová podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání budou opraveny.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na introvert@michaelafilipova.cz, kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte webové stránky www.michaelafilipova.cz, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které webové stránky navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje jsou zaznamenány jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy.

Bezpečnost

Mgr. Michaela Filipová přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Použití a postoupení osobních údajů

Mgr. Michaela Filipová používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení

Vaše údaje jsou používány k tomu, abyste mohli být informováni o daných produktech a službách, případně ke zjištění vašeho názoru na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete to kdykoliv oznámit, aby údaje mohly být zablokovány. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

Mgr. Michaela Filipová používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků, a aby mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky www.michaelafilipova.cz. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili dané webové stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Mgr. Michaela Filipová se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce e-booku  Malý introvert aneb Vědomá výchova introvertního dítěte a Cesta šťastného introverta aneb 5 klíčů ke štěstí a vyrovnanému životu, jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Jsou používána k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Mgr Michaela Filipová, sídlem Slapská 1500, Beroun, 266 01, IČO: 05870216, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.